AnteriorTornar a la unitat 

Opinions, gustos i preferències

Expressar gustos sobre coses i activitats

Exercici 10

Fixa't en el quadre i omple els espais buits amb la forma adequada del verb AGRADAR.

 escoltar música, el cinema, els esports nàutics

 llegir, la televisió, els esports de muntanya


Ajuda Gramàtica

A en Joan li escoltar música, però no li llegir. La televisió tampoc no li en canvi, li molt el cinema. També li els esports nàutics. Els esports de muntanya no li gaire.AnteriorTornar a la unitat