AnteriorSegüent 

Informació Personal (I)

Activitats globals

Exercici 12

Relaciona els diàlegs amb les fotografies.


C


DA


B
Ajuda Diccionari GramàticaAnteriorSegüent