AnteriorTornar a la unitat 

Informació Personal (I)

Demanar i dir l'edat i la data de naixement

Exercici 6

Busca el nom dels mesos de l'any.

Ajuda Diccionari Gramàtica


AnteriorTornar a la unitat