AnteriorSegüent 

Informació Personal (I)

Demanar i dir l'adreça

Exercici 2

Fixa't en el diàleg

- Virgínia, on vius?
- Visc al carrer Padilla, número 10 (deu). -I tu, Pedro?
- Jo visc a la plaça Borràs, 34 (trenta-quatre).


Ara omple els espais buits amb la forma adequada del verb VIURE.


Ajuda Diccionari Gramàtica

- On , Carlota?
- al carrer del Ferro.

- On , en Hans i la Danielle?
- a l'avinguda del Marquès.

- On , vosaltres?
- al carrer de Mar.

- On , Sílvia?
- a la plaça del Diamant.

- On , senyora Ocaña?
- a la ronda de Sant Pere.AnteriorSegüent