Següent 

Informació Personal (I)

Demanar i dir l'adreça

Exercici 1

Fixa't en el diàleg.

- On vius, Eugènia?
- Visc a Girona. I tu Joao?
- Jo visc a Barcelona.


Ara omple els espais buits amb la forma adequada del verb VIURE.


Ajuda Diccionari Gramàtica

Nosaltres a Londres.

Jo a Roma.

Elles i tu a Oslo.

Ella a Sevilla.

Vosaltres a Praga.

Vostès a Bilbao.

Tu a Tarragona

Elles a Suècia.

Vostè a Salamanca.Següent