AnteriorTornar a la unitat 

Informació Personal (I)

Demanar i dir la procedència

Exercici 5

Relaciona els noms dels països amb les capitals.


Ajuda Diccionari Gramàtica

Rússia

República Txeca

Alemanya

Romania

Portugal

Itàlia

França

EslovèniaAnteriorTornar a la unitat