AnteriorTornar a la unitat 

Informació Personal (I)

Identificar-se i demanar a algú que s'identifiqui

Exercici 7

Omple els espais buits amb l'article personal adequat davant de cada nom.

(h) home= nom masculí
(d) dona= nom femení


Ajuda Diccionari Gramàtica

Anna (d)

Miquel (h)

Pilar (d)

Helena (d)

Arnau (h)

Rosa (d)

Oriol (h)

Montserrat (d)

Lluís (h)

Max (h)AnteriorTornar a la unitat