AnteriorSegüent 

Informació Personal (I)

Saludar i acomiadar-se

Exercici 2

Relaciona les expressions següents amb les imatges.


Ajuda Diccionari GramàticaAnteriorSegüent