Gramàtica

Determinants

Adjectius interrogatius

Numerals (les hores)

Preposicions

Preposició des de

Preposició fins a

Pronoms

Pronoms interrogatius

Variacions

So de la /k/

So de la /s/

So de la /g/

So de la /ʒ/

Verbs

Present