Gramàtica

VERBS (Conjugacions)


Primera conjugació: infinitius acabats en -ar (cantar)

Segons conjugació: infinitius acabats en -er / -re (córrer / perdre)
També hi pertanyen els verbs DIR i DUR.

Tercera conjugació: infinitius acabats en -ir (dormir, llegir - model incoatiu)