Gramàtica

DETERMINANTS (Indefinits)

algun, alguna, alguns, algunes
un, una, uns, unes
altre, altra, altres, altres
cap
uns quants, unes quantes
      Haig de portar alguna fotografia?
Són uns amics de la Maria.
Torna un altre cop.
No necessites cap fotografia
Porta uns quants fulls de paper.