Gramàtica

PRONOMS (Col·locació dels pronoms)

Estic dutxant-me   M'estic dutxant
Estàs dutxant-teT'estàs dutxant
Està dutxant-seS'està dutxant
Estem dutxant-nosEns estem dutxant
Esteu dutxant-vosUs esteu dutxant
Estan dutxant-seS'estan dutxant