Gramàtica

VERBS (Tres formes del verb Agradar)

Agradar

agrada + infinitiu A la Teresa li agrada ballar.
agrada + substantiu singular A la Teresa li agrada el cinema.
agraden + substantiu plural A la Teresa li agraden les pel·lícules romàntiques.