Gramàtica

PREFERIR (present)

Preferir

Comentari: No hi ha cap diferència de significat entre estimar-se més i preferir.