Gramàtica

VERBS (Verbs irregulars - SER)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu

VERBS (Verbs irregulars - ESTAR)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu

VERBS (Verbs irregulars - HAVER)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu

VERBS (Verbs irregulars - FER)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu

VERBS (Verbs irregulars - ANAR)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu

VERBS (Verbs irregulars - VIURE)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu

VERBS (Verbs irregulars - TENIR)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu

VERBS (Verbs irregulars - VOLER)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu

VERBS (Verbs irregulars - PODER)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu

VERBS (Verbs irregulars - SABER)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu

VERBS (Verbs irregulars - PRENDRE)

infinitiu
participi
gerundi
Indicatiu present
Indicatiu indefinit
Indicatiu pretèrit imperfet
Indicatiu pretèrit perfet perifràstic
Indicatiu futur
condicional
Imperatiu