Gramàtica

TEMPORALS (Temporals amb pretèrit perfet perifràstic)

ahir       Ahir vaig veure en Joan.
abans-d'ahir Abans-d'ahir vam veure la pel·lícula.
el cap de setmana passat
El cap de setmana passat vam anar a Lleida.
l'estiu passatL'estiu passat no vam fer vacances.
l'any passatL'any passat vaig estudiar francès.
divendres passatDivendres passat no vaig rentar els plats.
fa quinze diesFa quinze dies va venir en Miquel.
fa dues setmanesFa dues setmanes vam veure la Marta.