Gramàtica

DETERMINANTS (Article personal)

Article Personal

La forma femenina la no s'apostrofa mai davant paraules que comencen amb i o u àtones:
la Isabel, la Irene.