Gramàtica

VARIACIONS ORTOGRÀFIQUES (So de la /ʒ/ )

ja       menjar       platja
ge menges, mengem platges
gi
mengi gimnàs
jomenjo joc
ju juliol