Gramàtica

VARIACIONS ORTOGRÀFIQUES (So de la /g/)

ga       plega       groga
gue plegues, pleguem grogues
gui
plegui guitarra
goplego gol
gu guant