Gramàtica

VARIACIONS ORTOGRÀFIQUES (So de la /k/)

ca       tanca       blanca
que tanques blanques
qui
tanqui Quin telèfon tens?
cotanco Com et dius?
cu curs