Gramàtica

PRONOMS (Pronoms interrogatius)

Qui +verb   Qui ets tu?    Sóc en / el Ramon.
Què +verbQuè vas fer ahir?Vaig estudiar.
On +verbD'on ets?
On vius?
Sóc de França. Visc al carrer Major, 5.
Quan +verbQuan vas néixer?Vaig néixer fa 22 anys.
Com +verbCom et dius?Em dic Sònia.
Per què +verbPer què va trucar en Joan ahir?Perquè volia sortir al cinema.
Quant +verbQuant val aquest llibre?Val 12 euros.