Gramàtica

PRONOMS (Pronom de lloc)

hi      - Com puc anar a la plaça de Catalunya, sisplau?      - Hi pots anar amb metro.
- Per què no anem al cinema aquest vespre?- Aquest vespre no hi puc anar.