Gramàtica

DETERMINANTS (Article definit)

Article definit

La forma femenina la no s'apostrofa mai davant paraules que comencen amb i o u (hi, hu) àtones:
la Isabel, la Irene.

El nom de les persones porten article si van amb el verb 'ser' (Sóc en Pau.), però no si van amb el verb 'dir-se' (Em dic Pau.).