Gramàtica

PREPOSICIONS (Preposició fins a)

*Introdueix circumstancials de temps (final)
Tanquem per vacances fins al 30 d'agost.

*Introdueix circumstancials de lloc (final)
Caminarem fins a la plaça de Catalunya.