Gramàtica

PREPOSICIONS (Preposició des de)

*Introdueix circumstancials de temps (començament)
Des de dilluns fins a divendres.

*Introdueix circumstancials de lloc (origen)
Aquest tren va des de Barcelona Sants fins a Blanes.