Gramàtica

PREPOSICIONS (Preposició en)

* Introdueix circumstancials de lloc davant indefinits o demostratius
Viuen en un poble dels Pirineus.
Viuen en aquell poble dels Pirineus.