Gramàtica

PREPOSICIONS (Preposició de)

* Introdueix determinacions circumstancials de temps: Obren de vuit del matí a vuit del vespre.

* Expressa la procedència: Sóc de Florència. Vinc de Girona.

* Introdueix complements de nom: Estació de metro.

Contraccions amb l'article

de + el = del Vinc del mercat.
de + els = dels El llibre dels nois.