Gramàtica

PREPOSICIONS (Preposició amb)

* Expressa el mitjà: Vindré amb tren (però Vindré a peu).

* Expressa l'instrument: Va escriure la carta amb bolígraf.

* Expressa l'acompanyament: Va amb la Marta.