Gramàtica

VERBS (Perífrasis verbals)

Per expressar intenció o desig
voler + infinitiu
Vull fer-me el carnet de soci

Per expressar necessitat
necessitar + infinitiu
Necessito matricular-me

Per expressar possibilitat de l\'acció del verb o d\'un fet
poder + infinitiu
Puc canviar la matrícula d\'aquesta assignatura?

Per expressar obligació o necessitat
haver de + infinitiu
He / Haig de portar alguna fotografia?

Per expressar obligació o necessitat de manera impersonal
s\'ha de + infinitiu
s\'han de + infinitiu

S\'ha de fer cua per matricular-se?
S\'han de tornar els llibres?

cal + infinitiu
Cal tornar els llibres?
és necessari + infinitiu
És necessari fer cua per matricular-se?

Per expressar possibilitat de l\'acció del verb o d\'un fet de manera impersonal
es pot + infinitiu / es poden + infinitiu
Es pot demanar cita prèvia amb el tutor?
Es poden consultar catàlegs d\'altres biblioteques?