DICCIONARI

Què volen dir aquestes abreviatures?
(a) prop de (loc prep)
cerca de
near

A

a baix de tot (loc adv)
abajo del todo
at the bottom
a dalt de tot (loc adv)
arriba del todo
at the top
a l'esquerra (loc adv)
a la izquierda
on / to the left
a l'esquerra de (loc prep)
a la izquierda de
on the left of
a la dreta (loc adv)
a la derecha
on / to the right
a la dreta de (loc prep)
a la derecha de
on the right of
a mà dreta (loc adv)
a mano derecha
on / to the right-hand side
a mà esquerra (loc adv)
a mano izquierda
on / to the left-hand side
abans (adv)
antes
before
afores (m) (pl)
afueras
outskirts
agafar (v 1a)
tomar
to take, catch
ajuntament (m)
ayuntamiento
town hall
al capdamunt de (loc prep)
arriba del todo
at the top of
al capdavall de (loc prep)
abajo del todo
at the bottom of
al costat (loc adv)
al lado
next door
al costat de (loc prep)
al lado de
beside
al final (loc adv)
al final
at the end
al final de (loc prep)
al final de
at the end of
al fons (loc adv)
al fondo
at the end
al fons de (loc prep)
al fondo de
at the end of
aleshores (adv)
entonces
then
allà (adv)
allà
there
ambulància (f)
ambulancia
ambulance
amunt (adv)
arriba
up
aquí (adv)
aquí
here
arribar (v 1a)
llegar
to arrive
ascensor (m)
ascensor
lift, elevator
aula (f)
aula
classroom
aula d'informàtica (f)
aula de informàtica
computer room
autobús (m)
autobús
bus
avall (adv)
abajo
down

B

baixar (v 1a)
bajar
to go down, come down
banc (m)
banco
bank
bar (m)
bar
bar
blau / blava (adj)
azul
blue
bomber (m)
bombero
fireman
botiga d'informàtica (f)
tienda de informàtica
computer shop
botiga de fotografia (f)
tienda de fotografía
photography shop
botiga de música (f)
tienda de música
music shop
braç (m)
brazo
arm
bus (m)
bus
bus
bústia (f)
buzón
letterbox

C

cabina telefònica (f)
cabina telefónica
telephone box
cafeteria (f)
cafetería
self-service restaurant
caixer automàtic (m)
cajero automàtico
cash-dispenser
cantonada (f)
esquina
corner
canviar (v 1a)
cambiar
to change
carretera (ctra.) (f)
carretera
road
catedral (f)
catedral
cathedral
centre (m)
centro
centre
centre comercial (m)
centro comercial
shopping centre
centre d'autoaprenentatge (m)
centro de autoaprendizaje
self-access centre
cinema (m)
cine
cinema
comissaria de policia (f)
comisaría de policía
police station
consergeria (f)
conserjería
porter's office
continuar (v 1a)
continuar
to continue
corredor (m)
pasillo
corridor
cruïlla (f)
cruce
crossroads

D

darrere de (loc prep)
detràs de
behind
davant de (loc prep)
delante de
opposite
delegació d'estudiants (f)
delegación de estudiantes
students' delegation
departament (m)
departamento
department
dependències (f) (pl)
dependencias
rooms
despatx (m)
despacho
office
després (adv)
después
after
dins (prep)
dentro
in, inside
discoteca (f)
discoteca
discothèque
dret (recte) (adj)
derecho
straight
dret -a (adj)
derecho -a
right

E

edifici (m)
edificio
building
entrada (f)
entrada
entrance
entrar (v 1a)
entrar
to go in, come in
entre (prep)
entre
between
escales (f) (pl)
escaleras
stairs
escola (f)
escuela
school
església (f)
iglesia
church
esquerre / esquerra (adj)
izquierdo -a
left
estació de metro (f)
estación de metro
underground station
estació de tren (f)
estación de tren
train station
estanc (m)
estanco
tobacconist's
estàtua (f)
estatua
statue

F

fàbrica (f)
fàbrica
factory
farmàcia (f)
farmacia
chemist's
fins (a) (prep)
hasta
until
font (f)
fuente
fountain
fora (prep i adv)
fuera
out, outside

G

gasolinera (f)
gasolinera
petrol station
girar (v 1a)
girar
to turn
groc / groga (adj)
amarillo -a
yellow

H

haver-hi (v 2a)
haber
there is /are
hospital (m)
hospital
hospital

J

jardí (m)
jardín
garden

L

laboratori (m)
laboratorio
laboratory
lavabo (m)
lavabo
toilet
lila (adj)
lila
lilac
línia de metro (f)
línea de metro
underground line
llibreria (f)
librería
bookshop
lloc (m)
lugar
place
lluny de (loc prep)
lejos de
far from

M

mercat (m)
mercado
market
monument (m)
monumento
monument
museu (m)
museo
museum

O

oficina de correus (f)
oficina de correos
post office
oficina de l'estudiant (f)
oficina del estudiante
student office

P

papereria (f)
papelería
stationer's
parada (f)
parada
stop
parada d'autobús (f)
parada de autobús
bus stop
parada de taxi (f)
parada de taxi
taxi rank
parc (m)
parque
park
parc de bombers (m)
parque de bomberos
fire station
pàrquing (m)
aparcamiento
car park
passadís (m)
pasillo
corridor
passatge (ptge.) (m)
pasaje
passage
passeig (pg.) (m)
paseo
boulevard
plaça (pl.) (f)
plaza
square
planta baixa (f)
planta baja
ground floor
poder (v 2a)
poder
can, to be able to
pont (m)
puente
bridge
proper -a (adj)
próximo -a
next
pujar (v 1a)
subir
to go up, come up
punt d'informació (m)
punto de información
information centre

Q

quiosc (m)
quiosco
newspaper stand

R

rambla (rbla.) (f)
paseo
boulevard
recte (adv)
recto
straight on
residència d'estudiants (f)
residencia de estudiantes
student residence
restaurant (m)
restaurante
restaurant
riu (m)
río
river
ronda (rda.) (f)
ronda
ring road

S

saber (v 2a)
saber
to know
sala d'estudi (f)
sala de estudio
study room
sala de professors (f)
sala de profesores
teachers' room
secretaria (f)
secretaría
secretary's office
seguir (v 3a -eix-)
seguir
to continue
semàfor (m)
semàforo
traffic light
ser (v 2a)
ser
to be
servei d'esports (m)
servicio de deportes
sports service
servei de fotocòpies (m)
servicio de fotocopias
photocopy service
servei de llengües (m)
servicio de lenguas
language service
situar (v 1a)
situar
to situate
sobre de (loc prep)
encima de
over, above
sortir (v 3a)
salir
to go out, come out
sota de (loc prep)
debajo de
under, beneath
supermercat (m)
supermercado
supermarket

T

taxi (m)
taxi
taxi
teatre (m)
teatro
theatre
tirar (v 1a)
tirar
to go
tombar (v 1a)
torcer
to turn
travessar (v 1a)
cruzar
to go across
travessera (trav.) (f)
travesía
cross-street
travessera (trav.) (f)
travesía
cross-street

U

universitat (f)
universidad
university

V

verd -a (adj)
verde
green
vermell -a (adj)
rojo -a
red