Frases usuals Oficina de l’estudiant  Allotjament  Matriculació Biblioteca Centre d’autoaprenentatge d'idiomes  Idiomes  Llibreria i papereria  Servei de fotocòpies Informàtica  Oficina bancàriaServeis mèdicsServei d’esports Fotografia Correus TelèfonTransports públics Restaurant Lleure AnuncisExpressió del temps: hores i horaris