O catalán na universidade

O catalán é a lingua de uso normal na actividade docente e administrativa das universidades catalás. Os estatutos das universidades recoñecen o catalán como lingua propia, e acollen a lingua española en convivencia coa catalá en plena igualdade de dereitos para a comunidade universitaria.

O persoal académico e o alumnado teñen o dereito de expresarse, en calquera situación docente, na lingua oficial que prefiran.

Para os estudantes de fóra do ámbito lingüístico catalán, a aprendizaxe da lingua catalá é moito máis sinxela ca o coñecemento previo doutra lingua románica. En todas as universidades ofrécese unha formación gratuíta ou subvencionada, a miúdo antes do período académico, que posibilita que se poida entender a lingua das clases, da universidade e, en definitiva, da cidade. Non se pide que falen en catalán, senón que o poidan entender.

Aproximadamente, o 60 % de las clases das nosas universidades danse en catalán. A lingua na que se imparte cada materia é unha información pública que adoita aparecer nas guías docentes. Na maioría de universidades, non existen dúas liñas –unha en catalán e outra en castelán– para os estudantes de mobilidade, senón que conviven estudantes cataláns con estudantes foráneos, o que representa un enriquecemento para todos.

Así mesmo, as universidades ofrecen cursos de español para estranxeiros, pero non sempre é unha formación gratuíta ou subvencionada. Constátase cada vez máis que os estudantes que chegan a Cataluña xa teñen coñecementos suficientes de lingua española e, en calquera caso, pódena perfeccionar. En cambio, poden aproveitar a estancia para iniciarse no coñecemento da lingua catalá.

Vale a pena aproveitar os programas de acollida que hai en todas as universidades, que inclúen festas de benvida, a posibilidade de ter unha parella lingüística con quen practicar a lingua que se aprende, ou a oportunidade de participar en saídas culturais.

Se non che queres perder a vida social e cultural das nosas cidades, irache ben aprender catalán, porque enseguida sentirás que formas parte da comunidade e poderás participar en numerosas actividades que se programan. Unha vez aprendas un pouco de catalán, terás numerosas oportunidades de practicalo, dentro e fóra da universidade.