Catalán no estranxeiro

Se queres estar en contacto co catalán desde fóra de Cataluña, podes facelo a través da Rede universitaria de estudos cataláns no exterior ou a través das Comunidades Catalás do Exterior que hai en todo o mundo.

Rede universitaria de estudos cataláns no exterior

O Institut Ramon Llull promove os estudos de lingua e cultura catalás en universidades de todo o mundo, coas que subscribe acordos para a implantación ou a consolidación de estudos cataláns, e asiste as universidades, o profesorado e os estudantes mediante diversos programas e liñas de axudas. Máis de 150 universidades de todo o mundo exercen a docencia de estudos cataláns, articuladas a través da Rede universitaria de estudos cataláns no exterior que coordina o Institut Ramon Llull. Este instituto tamén fomenta os estudos avanzados e a investigación sobre a lingua e a cultura catalás a través de centros de estudo e cátedras de profesores visitantes en universidades de prestixio recoñecido, organiza as probas para a avaliación e a certificación de coñecementos de catalán como lingua estranxeira fóra do dominio lingüístico, impulsa a formación do profesorado especializado no ensino do catalán como lingua estranxeira e promove accións dirixidas aos estudantes co fin de completar a súa formación lingüística. Actualmente a cifra total de estudantes universitarios que aprenden catalán é duns 6000 en todo o mundo.

Máis información en: http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/aprendre_catala.cfm.

Comunidades Catalás do Exterior

As Comunidades Catalás do Exterior cumpren un papel fundamental á hora de proxectar Cataluña no mundo: dan a coñecer o país, a cultura e a lingua catalá por todas partes. Ademais, as Comunidades Catalás do Exterior contribúen a crear un tecido asociativo na zona onde están establecidas e, coas actividades que organizan e as relacións que establecen, exercen de difusores civís de Cataluña.

Podedes localizar estas entidades no mapa do mundo con todas as Comunidades Catalás do Exterior.

Tamén podedes consultar as Comunidades Catalás do Exterior na seguinte lista das Comunidades Catalás do Exterior.