Tes algunha dúbida ou suxestión?

Queres explicarnos a túa experiencia?

Sabías que...?

Dos 13,5 millóns de persoas que viven no ámbito lingüístico catalán, máis de 9 millóns falan esta lingua e 11 enténdena.

Testemuños

«Para abrir o meu ouvido e o meu sentimento, máis aló das palabras. Para entender que é e que non é un país ou unha fronteira. E, sobre todo, para gozar.»

Intercambio lingüístico

Queres aprender catalán?

Queres aprender catalán? Pómoscho moi doado! Co teu esforzo e a nosa axuda, conseguiralo. Pomos ao teu alcance toda unha serie de cursos, guías e actividades que che permitirán lograr este obxectivo.

Ademais, aquí informarémoste sobre como conseguir o teu certificado oficial de lingua catalá e cales son os recursos existentes para manter o contacto co catalán desde fóra de Cataluña.

Xa non tes escusa. Fala catalán!

 • Guías de conversa

  Guías de conversa

  Nivel: Inicial

  Obxectivos: Axudar nos primeiros contactos e facilitar as relacións persoais.

  Competencias: Comprensión da lingua.

  Modalidade: En liña ou en soporte papel.

  máis información

 • SpeakCat

  SpeakCat

  Nivel: Básico - Elemental

  Obxectivos: Descubrir a gramática e o vocabulario básicos da lingua catalá e aspectos prácticos da vida cotiá universitaria.

  Competencias: Comprensión da lingua.

  Modalidade: En liña.

  máis información

 • TextOral

  TextOral

  Nivel: Inicial

  Competencias: Comprensión oral e escrita.

  Modalidade: Presencial.

  máis información

 • Programa Gràcies. Iniciación ao catalán

  Programa Gràcies. Iniciación ao catalán

  Nivel: Inicial

  Competencias: Comprensión oral e escrita.

  Modalidade: Presencial.

  máis información

 • Romanica Intercom

  Romanica Intercom

  Nivel: Adquisición do nivel A1 de comprensión oral e entre o B1 e o B2 de comprensión escrita.

  Obxectivos: Lograr autonomía na lectura de textos xerais en portugués, español, catalán, italiano e francés nun período de tempo bastante curto, entre trinta e corenta horas, desenvolvendo estratexias de lectura que nos permitirán un uso áxil das pasarelas lingüísticas que nos ofrecen as linguas románicas.

  Competencias: Comprensión lectora de catro linguas románicas.

  Modalidade: En liña.

  máis información

 • FontdelCat

  FontdelCat

  Nivel: Básico

  Obxectivos: Acceder á comprensión do catalán falado e escrito.

  Competencias: Comprensión do catalán falado e escrito.

  Modalidade: En liña.

  máis información

 • Argumenta

  Argumenta

  Nivel: Suficiencia - Superior - Intermedio

  Obxectivos: Mellorar as competencias lingüísticas e comunicativas no ámbito académico e profesional. A maioría dos contidos de Argumenta son aplicables ao catalán, pero tamén a outras linguas.

  Competencias: Produción de todo tipo de textos orais e escritos formais propios do ámbito universitario, e consecución dun grao óptimo de competencia en calquera situación comunicativa.

  Modalidade: En liña.

  máis información

 • Parla.cat

  Parla.cat

  Nivel: Básico - Elemental - Intermedio - Suficiencia

  Obxectivos: Difundir recursos, ferramentas e materiais didácticos relacionados co ensino e a aprendizaxe da lingua catalá.

  Competencias: Desde comprender textos sinxelos e escribir textos breves utilizando un léxico básico, até entender textos argumentativos de distintos ámbitos e textos orais de ficción, expor oralmente argumentos en situacións formais e redactar correctamente textos argumentativos coherentes, ben cohesionados e adecuados á situación comunicativa.

  Modalidade: Libre: Permite a aprendizaxe totalmente autónoma, xa que os materiais son de libre acceso.
  Con titoría: Conta co apoio dun titor ou titora e é de pago.

  máis información

 • Paraules.cat

  Paraules.cat

  Nivel: Básico - Elemental

  Obxectivos: Enriquecer o vocabulario.

  Competencias: Comprensión da lingua.

  Modalidade: En liña

  máis información

 • Class-Talk UPC

  <em>Class-Talk UPC</em>

  Nivel: Intermedio

  Obxectivos: Facilitar a comprensión da fraseoloxía de uso habitual na aula universitaria en catalán, castelán e inglés.

  Competencias: Comprensión e produción de frases orais e escritas propias do ámbito docente.

  Modalidade: En liña.

  máis información

 • Como comunicar. 50 consellos prácticos para presentar exposicións orais eficaces

  Como comunicar. 50 consellos prácticos para presentar exposicións orais eficaces

  Nivel: Suficiencia – superior.

  Obxectivos: Mellorar a calidade das exposicións orais.

  Competencias: Produción de textos orais formais propios do ámbito universitario.

  Modalidade: En liña.

  máis información

 • 20 recomendacións para unha boa redacción

  20 recomendacións para unha boa redacción

  Nivel: Suficiencia – superior.

  Obxectivos: Garantir a calidade lingüística e a coherencia dos documentos institucionais e académicos que xeran as universidades.

  Competencias: Produción de textos escritos formais propios do ámbito universitario.

  Modalidade: En liña.

  máis información

Se es estudante de mobilidade, esta app é para ti.

As universidades propoñen

Os estudantes internacionais da UB móvense

Visita al refugi antiaeri de la plaça del Diamant

Próxima actividade: Barcelona 7/3/2017

Acompáñaos!

Tes unha parella lingüística? Queres saír con ela e outros estudantes da UPF?

Visita al turó de la Rovira, al turó del Carmel i al Parc Güell + esmorzar internacional de fi de trimestre

Próxima actividade: Barcelona 11/3/2017

Apuntádevos ás visitas guiadas!

Sabes que é...?

Sant Jordi

Sant Jordi

Patrón de Cataluña cuxa festividade celébrase o 23 de abril. A festa de Sant Jordi (San Xurxo) é o Día do Libro e da rosa.

Glosario