20 recomendacións para unha boa redacción

Guía breve para redactar contidos académicos de acordo cos estándares de calidade universitaria.

http://www.intercat.cat/docs/recomanacions-redaccio-pantalla.pdf

 • Nivel:

  Suficiencia – superior.

 • Obxectivos:

  Garantir a calidade lingüística e a coherencia dos documentos institucionais e académicos que xeran as universidades.

 • Destinatarios:

  Persoas que elaboran textos universitarios para publicar na web ou noutros medios dixitais.

 • Competencias:

  Produción de textos escritos formais propios do ámbito universitario.

 • Modalidade:

  En liña.

Elaborado pola Universidade Autónoma de Barcelona, a Universidade de Barcelona, a Universidade de Xirona, a Universidade Politécnica de Cataluña, a Universidade Rovira i Virgili e a Universidade de Vic – Universidade Central de Cataluña, co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Economía e Coñecemento.