Guía de apoio ao intercambio lingüístico

Guía que proporciona ás persoas que participan en actividades de intercambio lingüístico unha serie de ideas, orientacións e propostas para xestionar os encontros e tirar máis proveito deles.

 • Nivel:

  Básico, intermedio e avanzado.

 • Obxectivos:

  Proporcionar ideas, orientacións e propostas para xestionar de forma autónoma os intercambios lingüísticos e reflexionar sobre as similitudes e diferenzas entre culturas e países á hora de vivir e organizarse.

 • Destinatarios:

  Alumnado, PAS e PDI que participa en programas de intercambio lingüístico e actividades de acollemento nas universidades catalás.

 • Competencias:

  Expresión oral.

 • Modalidade:

  Presencial.

Elaborado polos servizos lingüísticos universitarios co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Economía e Coñecemento.