Como comunicar. Avalía a túa competencia comunicativa

Recurso interactivo para ofrecer apoio ao profesorado universitario á hora de avaliar as exposicións orais do alumnado e axudalo a mellorar a súa calidade.

https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/

 • Nivel:

  Suficiencia – superior.

 • Obxectivos:

  Mellorar a calidade das exposicións orais.

 • Destinatarios:

  Profesorado que debe avaliar as presentacións orais do seu alumnado.

 • Competencias:

  Produción de textos orais formais propios do ámbito universitario.

 • Modalidade:

  En liña.

Elaborado pola Universidade Autónoma de Barcelona e a Universidade Politécnica de Cataluña, co apoio da Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Economía e Coñecemento.