Argumenta

Recurso que axuda a producir todo tipo de textos orais e escritos formais propios do ámbito universitario e a lograr un grao óptimo de competencia en calquera situación comunicativa.

http://wuster.uab.cat/Web_Argumenta_Obert/

 • Nivel:

  Suficiencia - Superior - Intermedio

 • Obxectivos:

  Mellorar as competencias lingüísticas e comunicativas no ámbito académico e profesional. A maioría dos contidos de Argumenta son aplicables ao catalán, pero tamén a outras linguas.

 • Destinatarios:

  Dirixido a todo tipo de estudantes universitarios, autóctonos ou non, que entendan a lingua catalá por escrito.

 • Competencias:

  Produción de todo tipo de textos orais e escritos formais propios do ámbito universitario, e consecución dun grao óptimo de competencia en calquera situación comunicativa.

 • Modalidade:

  En liña.

Elaborado pola Universidade Autónoma de Barcelona e a Universidade Politécnica de Cataluña, coa colaboración do resto de universidades catalás, e co apoio do Secretaría de Universidades e Investigación do Departamento de Economía e Coñecemento.