Conversemos

Fichas de apoio para as persoas (mentores, voluntarios lingüísticos) que acollen os estudantes que se inician na aprendizaxe do catalán. O material consta de sete fichas que reflicten situacións reais do día a día e conteñen léxico e expresións habituais e información gramatical.

Descarga