Un món divers. Guia intercultural

Guia de lectura ràpida i enfocament pràctic que convida a reflexionar sobre les similituds i les diferències entre cultures i països a l’hora de viure i organitzar-se: les relacions entre mestre i professor, els costums a taula, el valor de la puntualitat, l'espai que cal mantenir en una conversa, els nivells de soroll o el llenguatge corporal són alguns dels temes que s'hi tracten. Està pensada especialment per a estudiants, professors i membres del PAS que tenen previst fer una estada acadèmica en una universitat estrangera o que treballen diàriament amb persones de tot el món.

https://www.upc.edu/slt/ca/acollida/un_mon_divers.pdf

 • Nivell:

  contingut cultural. Versió en català. Nivell mitjà-alt.

 • Objectius:

  guia de lectura ràpida i enfocament pràctic que convida a reflexionar sobre les similituds i les diferències entre cultures i països a l'hora de viure i organitzar-se.

 • Competències:

  comprensió lectora, competències interculturals.

 • Modalitat:

  virtual.