Lingcat

Lingcat és un web sobre la llengua catalana que té com a objectiu resoldre els principals dubtes sobre la realitat sociolingüística de Catalunya i dels territoris de parla catalana; i sobre com aquesta realitat es reflecteix en la vida universitària.

La consulta del Lingcat també pot ser útil per a totes aquelles persones que abans de la seva arribada a Catalunya, o tot just quan acaben d'arribar, es vulguin informar de manera ràpida sobre la situació actual del català.

Accediu al web

Sabies que?

  • La llengua catalana és una llengua romànica, és a dir, pertany al grup de llengües que tenen com a origen comú el llatí.
  • Les universitats de Catalunya tenen com a llengua pròpia el català.
  • El català és la llengua d'ús normal en l'activitat docent i administrativa a les universitats catalanes.
  • Els estudiants de programes d'intercanvi comparteixen les aules amb els estudiants catalans.
  • Els programes d'acollida que hi ha a totes les universitats inclouen sessions de benvinguda, l'aprenentatge de la llengua catalana, la possibilitat de tenir una parella lingüística amb qui practicar la llengua que s'aprèn, o l'oportunitat de participar en sortides.
  • Els mitjans de comunicació de masses de l'àrea de parla catalana utilitzen habitualment la llengua catalana.
  • La majoria d'universitats tenen documents informatius sobre la seva realitat sociolingüística a Internet.
  • Dels 13,5 milions de persones que viuen en l'àmbit lingüístic català, més de 9 milions parlen aquesta llengua i 11 l'entenen.
  • Aproximadament el 60 % de les classes de les universitats catalanes és en català. La llengua en què s'imparteix cada assignatura és una informació pública que apareix en les guies docents.
  • La majoria de ciutadans de Catalunya són competents en dues de les llengües oficials a Catalunya, el català i el castellà (la tercera llengua oficial és l'occità, denominat aranès a l'Aran).