Certificats oficials de llengua catalana

Les universitats catalanes atorguen certificats de llengua catalana als aprenents dels serveis lingüístics que acrediten tenir els coneixements exigits per a cada nivell (inicial, bàsic, elemental, intermedi, de suficiència, de suficiència per a PDI, superior).

La CIFALC és una comissió interuniversitària que agrupa els serveis lingüístics de les dotze universitats catalanes: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat Ramon Llull, Universitat Internacional de Catalunya i Universitat Abat Oliba CEU. La funció de la CIFALC és coordinar aquests serveis lingüístics pel que fa als aspectes que tenen relació amb l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana a la universitat.

La CIFALC tramita els certificats de coneixements de llengua catalana que expedeixen les universitats de Catalunya i que són homologats amb els certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Seguint els enllaços següents trobaràs informació detallada de l'estructura de cadascuna de les proves, així com un model d'examen.

Per a més informació sobre els certificats de català consulta els webs de la CIFALC i de la DGPL.

Certificats CIFALCCerfificats DGPL
Nivell bàsic (A2) Certificat de nivell bàsic (A2)
Nivell elemental (B1) Certificat de nivell elemental (B1)
Nivell intermedi (B2) Certificat de nivell intermedi (B2)
Nivell de suficiència (C1) Certificat de nivell de suficiència (C1)
Nivell de suficiència per al personal docent i investigador (C1)
Nivell superior (C2) Certificat de nivell superior (C2)