Vols aprendre català?

Nivells inicials i bàsics

 • First steps. Catalan and Spanish in five minutes.

  First steps. Catalan and Spanish in five minutes.

  Nivell: Inicial

  Modalitat: En línia o en suport paper

  més informació

 • Guies web

  Guies web

  Nivell: Inicial

  Objectius: Ajudar en els primers contactes i facilitar les relacions personals.

  Competències: Comprensió de la llengua.

  Modalitat: En línia o en suport paper

  més informació

 • Guies app

  Guies app

  més informació

 • SpeakCat

  SpeakCat

  Nivell: Bàsic - Elemental

  Objectius: Descobrir la gramàtica i el vocabulari bàsics de la llengua catalana i aspectes pràctics de la vida quotidiana universitària.

  Competències: Comprensió de la llengua.

  Modalitat: En línia

  més informació

 • Programa Gràcies. Iniciació al català

  Programa Gràcies. Iniciació al català

  Nivell: Bàsic

  Competències: Comprensió oral i escrita

  Modalitat: Presencial

  més informació

 • Romanica Intercom

  Romanica Intercom

  Nivell: Adquisició del nivell A1 de comprensió oral i entre el B1 i el B2 de comprensió escrita.

  Objectius: Tenir autonomia en la lectura de textos generals en portuguès, espanyol, català, italià i francès en un període de temps força curt, entre trenta i quaranta hores, desenvolupant estratègies de lectura que ens permetran un ús àgil de les passarel·les lingüístiques que ens ofereixen les llengües romàniques.

  Competències: Comprensió lectora de quatre llengües romàniques.

  Modalitat: En línia

  més informació

 • FontdelCat

  FontdelCat

  Nivell: Bàsic

  Objectius: Accedir a la comprensió del català parlat i escrit.

  Competències: Comprensió del català parlat i escrit.

  Modalitat: En línia

  més informació

 • Parla.cat

  Parla.cat

  Nivell: Bàsic - Elemental - Intermedi - Suficiència

  Objectius: Difondre recursos, eines i materials didàctics relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana.

  Competències: Des de comprendre textos senzills i escriure'n de breus utilitzant un lèxic bàsic, fins a la comprensió de textos argumentatius de diversos àmbits, textos orals de ficció, l'exposició oral d'arguments en situacions formals i la correcta redacció de textos argumentatius coherents, ben cohesionats i adequats a la situació comunicativa.

  Modalitat: Lliure: Permet l'aprenentatge totalment autònom ja que els materials són de lliure accés.
  Amb tutoria: Compta amb el suport d'un tutor o tutora i és de pagament.

  més informació

 • <em>Class-Talk UPC</em>

  Class-Talk UPC

  Nivell: Intermedi

  Objectius: Facilitar la comprensió de la fraseologia d'ús habitual a l'aula universitària en català, castellà i anglès.

  Competències: Comprensió i producció de frases orals i escrites pròpies de l'àmbit docent.

  Modalitat: En línia.

  més informació