Vols aprendre català?

Nivells avançats

 • Parla.cat

  Parla.cat

  Nivell: Bàsic - Elemental - Intermedi - Suficiència

  Objectius: Difondre recursos, eines i materials didàctics relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana.

  Competències: Des de comprendre textos senzills i escriure'n de breus utilitzant un lèxic bàsic, fins a la comprensió de textos argumentatius de diversos àmbits, textos orals de ficció, l'exposició oral d'arguments en situacions formals i la correcta redacció de textos argumentatius coherents, ben cohesionats i adequats a la situació comunicativa.

  Modalitat: Lliure: Permet l'aprenentatge totalment autònom ja que els materials són de lliure accés.
  Amb tutoria: Compta amb el suport d'un tutor o tutora i és de pagament.

  més informació

 • Argumenta

  Argumenta

  Nivell: Suficiència - Superior - Intermedi

  Objectius: Millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic i professional. La major part dels continguts d'Argumenta són aplicables al català, però també a altres llengües.

  Competències: Producció de tota mena de textos orals i escrits formals propis de l'àmbit universitari i assoliment d'un grau òptim de competència en qualsevol situació comunicativa.

  Modalitat: En línia

  més informació

 • Com comunicar. Avalua la teva competència comunicativa

  Com comunicar. Avalua la teva competència comunicativa

  Nivell: Suficiència – superior.

  Objectius: Millorar la qualitat de les exposicions orals.

  Competències: Producció de textos orals formals propis de l’àmbit universitari.

  Modalitat: En línia.

  més informació

 • 20 recomanacions per redactar bé

  20 recomanacions per redactar bé

  Nivell: Suficiència – superior.

  Objectius: Garantir la qualitat lingüística i la coherència dels documents institucionals i acadèmics que generen les universitats.

  Competències: Producció de textos escrits formals propis de l’àmbit universitari.

  Modalitat: En línia.

  més informació