20 recomanacions per redactar bé

Guia breu per redactar continguts acadèmics d’acord amb els estàndards de qualitat universitària.

http://www.intercat.cat/docs/recomanacions-redaccio-pantalla.pdf

 • Nivell:

  Suficiència – superior.

 • Objectius:

  Garantir la qualitat lingüística i la coherència dels documents institucionals i acadèmics que generen les universitats.

 • Destinataris:

  Adreçat a aquelles persones que elaboren textos universitaris per publicar en el web o en altres mitjans digitals.

 • Competències:

  Producció de textos escrits formals propis de l’àmbit universitari.

 • Modalitat:

  En línia.

Elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement.