Parla.cat

Espai que ofereix una proposta formativa que s'organitza en quatre nivells i dues modalitats d'aprenentatge. S'hi poden trobar vídeos, àudios, jocs, activitats amb animació,... Ofereix, a més a més, un glossari, transcripcions, assistents i un espai de contingut lúdic i cultural. Un cop finalitzats els cursos del Parla.cat, l'alumnat haurà assolit els coneixements necessaris per optar a les proves oficials de la Secretaria de Política Lingüística que s'organitzen de manera presencial.

http://www.parla.cat

 • Nivell:

  Bàsic - Elemental - Intermedi - Suficiència

 • Objectius:

  Difondre recursos, eines i materials didàctics relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana.

 • Destinataris:

  Adreçat a persones que es dediquen a l'ensenyament de la llengua catalana i a tota persona interessada a aprendre l'idioma.

 • Competències:

  Des de comprendre textos senzills i escriure'n de breus utilitzant un lèxic bàsic, fins a la comprensió de textos argumentatius de diversos àmbits, textos orals de ficció, l'exposició oral d'arguments en situacions formals i la correcta redacció de textos argumentatius coherents, ben cohesionats i adequats a la situació comunicativa.

 • Modalitat:

  Lliure: Permet l'aprenentatge totalment autònom ja que els materials són de lliure accés.
  Amb tutoria: Compta amb el suport d'un tutor o tutora i és de pagament.

Elaborat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon Llull i el Consorci per a la Normalització Lingüística.