Guia de suport a l'intercanvi lingüístic

Guia que proporciona a les persones que participen en activitats d’intercanvi lingüístic una bateria d’idees, orientacions i propostes per gestionar les trobades i treure’n més profit.

 • Nivell:

  Bàsic, intermedi i avançat.

 • Objectius:

  Proporcionar idees, orientacions i propostes per gestionar de forma autònoma els intercanvis lingüístics i reflexionar sobre les similituds i diferències entre cultures i països a l’hora de viure i organitzar-se.

 • Destinataris:

  Estudiantat, PAS i PDI que participa en programes d’intercanvis lingüístics i activitats d’acollida a les universitats catalanes

 • Competències:

  Expressió oral.

 • Modalitat:

  Presencial.

Elaborat pels serveis lingüístics universitaris amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement.