Com comunicar. Avalua la teva competència comunicativa

Recurs interactiu per donar suport al professorat universitari a l’hora d’avaluar les exposicions orals de l’estudiantat i ajudar-lo a millorar-ne la qualitat.

https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/

 • Nivell:

  Suficiència – superior.

 • Objectius:

  Millorar la qualitat de les exposicions orals.

 • Destinataris:

  Professorat que ha d’avaluar les presentacions orals del seu alumnat.

 • Competències:

  Producció de textos orals formals propis de l’àmbit universitari.

 • Modalitat:

  En línia.

Elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement.