Argumenta

Recurs que ajuda a produir tota mena de textos orals i escrits formals propis de l'àmbit universitari i assolir un grau òptim de competència en qualsevol situació comunicativa.

http://wuster.uab.cat/Web_Argumenta_Obert/

 • Nivell:

  Suficiència - Superior - Intermedi

 • Objectius:

  Millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic i professional. La major part dels continguts d'Argumenta són aplicables al català, però també a altres llengües.

 • Destinataris:

  Adreçat a tota mena d'estudiants universitaris, autòctons o no, que entenguin la llengua catalana per escrit.

 • Competències:

  Producció de tota mena de textos orals i escrits formals propis de l'àmbit universitari i assoliment d'un grau òptim de competència en qualsevol situació comunicativa.

 • Modalitat:

  En línia

Elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la col·laboració de la resta d'universitats catalanes, i amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement.